Om os

Kort og godt om Business Hjørring

Business Hjørring åbnede dørene 1. januar 2022 og er et resultat af en samtænkt kommunal erhvervsservice, der dækker både arbejdskraft, iværksætteri og forretningsudvikling.

Vores knapt 20 konsulenter har et fintmasket kontaktnet til virksomhederne i Hjørring Kommune. Vi har fingeren på pulsen og tilbyder virksomhederne en professionel sparring med udgangspunkt i deres individuelle behov og udfordringer.

Vi tilbyder desuden virksomhederne at blive del af netværk med andre virksomheder, hvor vi faciliterer et samarbejde om mulige løsninger. Her bygger vi videre på erfaringer fra Ungegarantien.

Om organisationen:

  • Vores Virksomhedskonsulenter og opfølgningskonsulenter holder til på Jobcenter Hjørring, mens erhvervskonsulenterne og sekretariatet sidder i Erhvervets Hus på Amtsmandstoften 1.
  • Ledelsesmæssigt refererer hele Business Hjørring til erhvervschef Ole Bendix.
  • Virksomhedskonsulenterne og opfølgningskonsulenterne har teamleder Sejla Nikontovic som nærmeste leder.
  • Erhvervskonsulenterne og sekretariatet her sekretariatsleder Martin Kirkegaard som nærmeste leder.

Indsatsområder i 2023:

  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Opkvalificering
  • Grøn omstilling
  • Digitalisering og automatisering
  • Iværksætteri
  • Bosætning

Læs forretningsplan 2023, hvor områderne er nærmere beskrevet.

Forretningsplan 2023

Her finder du hele Business Hjørrings forretningsplan 2023, hvor du bl.a. kan læse mere om indsatsområderne i 2023.

Iværksætteristrategi

Sammen med fem lokale virksomheder har vi udarbejdet en ny iværksætteristrategi, som sættes i værk i 2023.

Jobbarometer 2022

Jobbarometret er det grafiske resultatet af vores årlige undersøgelse af det lokale arbejdsmarked.

Du kan finde Jobbarometer 2022 for Hjørring Kommune på linket her Jobbarometer Hjørring Kommune og for hele Vendsyssel på linket Jobbarometer Vendsyssel kommune